Uygulama ve Entegrasyon

  • Bağlı olunan dağıtım şirketine ön başvuru yapılması ve takibi
  • TEDAŞ’a sunulacak proje dosyasının hazırlanması ve takibi
  • TEDAŞ onayının alınarak projenin kurulumunun tamamlanması